La comunicació amb les TIC aplicades a l’aula

 

Els darrers anys, la innovació i les noves tecnologies s’han anat centrant més i millor en l’aplicació de dispositius, aplicacions i programes pensats per a l’educació.

Perquè l’ús de la tecnologia a l’aula sigui fructífer i contribueixi a un aprenentatge significatiu, és important tenir en compte que es tracta de mitjans per educar, i que tota acció que s’emprengui haurà de tenir com a finalitat la formació en competències tècniques i intel·lectuals.

Avantatges generals de les TIC en l’educació:

 • Les TIC aplicades a l’educació permeten mantenir una comunicació personalitzada i àgil entre tots els membres del sistema educatiu (estudiants, professors, personal del centre, famílies, etc).
 • Els joves d’avui, sobretot els nens, són amplis coneixedors de les noves tecnologies, s’hi senten còmodes i els agrada utilitzar-les per a qualsevol àmbit diari, fet que comportar un foment de la creativitat exponencial.
 • La motivació de l’alumne és més gran. Estan més predisposats a l’aprenentatge, presten més atenció i són més participatius amb les TIC a l’aula.
 • Es produeix una retroalimentació constant: el mitjà exigeix respostes i accions immediates dels usuaris, i això ajuda que l’alumne conegui i corregeixi amb més rapidesa els seus errors.
 • Les noves tecnologies ofereixen una gran varietat d’activitats didàctiques i lúdiques que faran el seu dia a dia més divertit i interessant.
 • Permeten i fomenten el treball en equip: informació compartida, intercanvi d’idees, cooperació per a la resolució d’un problema, etc.
 • Possibiliten a l’alumne desenvolupar habilitats tecnològiques com l’ús dels dispositius o d’Internet, molt importants per al seu futur professional.

Les TIC i els docents, consells clau:

El docent ha de conèixer i assumir la funció de les TIC a l’aula, així com assimilar i comprendre el seu rol de guia i acompanyament en el desenvolupament de certes competències de l’alumnat.

 • Les TIC com un mitjà, no com una finalitat: pensar què es vol ensenyar i com i, a continuació, establir els dispositius o les eines útils per al procés.
 • Ensenyar a pensar: dissenyar activitats enfocades a la recerca i la reflexió; els alumnes estan acostumats a la immediatesa de la informació, però han d’aprendre a analitzar i jutjar, aprendre a aprofundir.
 • Monotasca i multitasca: els alumnes d’avui tenen dificultats de concentració, ja que hi ha moltes distraccions al seu voltant. Han d’aprendre a concentrar-se quan sigui necessari, deixant de banda aquestes distraccions.
 • Potencial de les TIC en l’aprenentatge i no només en el lleure: perquè les TIC resultin multiplicadores en el procés d’aprenentatge, hauràs d’ensenyar els teus alumnes quan l’ús de les tecnologies té una finalitat educativa i no lúdica.

Accedeix al Curs d’Identitat Digital per seguir aprenent tot el que necessites saber per a la digitalització de la teva aula: ENLLAÇVols que tractem un altre tema?Fes els teus suggeriments mitjançant

santillanaclientes@santillana.com

Junts treballem per l’educació